Certyfikat Zaufania Klientów

Certyfikaty i uprawnienia

Świadectwo kwalifikacyjne elektryk 1 Świadectwo kwalifikacyjne elektryk 2

Świadectwo kwalifikacyjne - Eksploatacja

W 2008 roku uzyskałem Świadectwo Kwalifikacyjne o nr E1-1103/061/08, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI. Świadectwo zostało wydane zgodnie przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Świadectwo kwalifikacyjne elektryk - Dozór Świadectwo kwalifikacyjne elektryk - Dozór 2

Świadectwo kwalifikacyjne - Dozór

Świadectwo uprawniające do eksploatacji instalacji elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontroli oraz pomiarów na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci:

  • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
  • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
  • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
  • Urządzenia elektrotermiczne;
  • Urządzenia do elektrolizy;
  • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  • Elektryczna sieć trakcyjna;
  • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Dyplom ukończenia kursu z projektowania i instalacji systemów automatyki domowej

Inteligentne Domy

Dyplom za ukończenie szkolenia z zakresu projektowania, instalacji i programowania systemu automatyki domowej NEXO

Dyplom szkolenia z instalacji urządzeń antywłamaniowych, zadymiających

Systemy Antywłamaniowe

Dyplom za ukończenie szkolenia w zakresie systemów antywłamaniowych z użyciem urządzeń rozpylających szuczną mgłę.

Dyplom technika

Dyplom technika 1972-1977

W latach 1972-1977 ukończyłem Technikum Elektryczne im. R. Traugutta we Wrocławiu i uzyskałem tytuł Technik Elektryk o specjalności maszyny i aparaty elektryczne. Okres nauczania trwał 5 lat i odbywał się na budowie 8kl.

Dyplom magistra

Dyplom magistra 1977-1982

W latach 1977-1982 byłem studentem na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Studia ukończyłem z tytułem magistra na kierunku Fizyka.